signs

I wrote a letter or she wrote it and I signed it, I can't even remember which.

Bir mektup yazdım Ya da o yazdı ve ben imzaladım Hangisi olduğunu bile hatırlayamıyorum.

Okay, maybe not a miracle but a sign, at least? All right?

Tamam, belki bir mucize değil ama en azından bir işaret.

Find somewhere safe and leave me a sign. Remember:

Güvenli bir yer bul ve bana bir işaret bırak.

Yeah, but that's a good sign.

Evet, ama bu iyi bir işaret.

It's a good sign for all good people.

Bütün iyi insanlar için iyi bir işaret.

I mean, that's gotta be a good sign, right?

Bu iyi bir işaret olmalı, değil mi?

This is not a good sign.

Bu iyi bir işaret değil.

Is that a good sign or a bad sign?

Bu iyi bir işaret mi, yoksa kötü mü?

Can you just give me a sign or something?

Yine de bana bir işaret ver Ya da başka bir şey?

Give her a sign or something, like a burning sheep walking through the middle of town.

Ona bir işaret gibi bir şey ver, şehrin ortasında yanarak dolaşan bir koyun gibi.