English-Turkish translations for since:

beri · -den beri · o zamandan beri · göre · çoktan beri · sonradan · ondan sonra · çünkü · madem · yüzünden · nedeniyle · edeli · dolayı, -den dolayı · olalı · other translations

since beri

Look, it's been a really, really long time since I've seen you be happy.

Bak gerçekten ama gerçekten uzun zamandan beri, Seni bu kadar mutlu görmedim.

So what's he been doing since?

Peki o zamandan beri, ne yapıyor?

But I've learned so much since then.

Ama o zamandan beri çok şey öğrendim.

Click to see more example sentences
since -den beri

Look, it's been a really, really long time since I've seen you be happy.

Bak gerçekten ama gerçekten uzun zamandan beri, Seni bu kadar mutlu görmedim.

So what's he been doing since?

Peki o zamandan beri, ne yapıyor?

Since when are we doing that?

Ne zamandan beri bunu yapıyoruz?

Click to see more example sentences
since o zamandan beri

But since then, it's been good and then I found somebody special, so it was great.

Ama o zamandan beri, iyi oldu ve sonra özel birini buldum ve harikaydı.

I haven't seen her since then

Onu o zamandan beri görmedim.

Have you seen her since?

O zamandan beri gördün onu?

Click to see more example sentences
since göre

Look, it's been a really, really long time since I've seen you be happy.

Bak gerçekten ama gerçekten uzun zamandan beri, Seni bu kadar mutlu görmedim.

You haven't seen him since last night?

Dün geceden beri onu görmedin mi?

I haven't seen her since that night

O geceden beri bir daha onu görmedim.

Click to see more example sentences
since çoktan beri

Things have been much better for me since then.

O zamandan beri işler benim için çok daha iyi.

But I've done way worse stuff since then.

Ama o zamandan beri çok daha kötü şeyler yaptım.

My life has changed since then.

O zamandan beri hayatım çok değişti.

Click to see more example sentences
since sonradan

But since then, it's been good and then I found somebody special, so it was great.

Ama o zamandan beri, iyi oldu ve sonra özel birini buldum ve harikaydı.

Especially since his only Uncle died eight months ago.

Özellikle de tek amcası sekiz ay önce öldükten sonra.

Since that night, a lot has changed,

O geceden sonra çok şey değişti,

Click to see more example sentences
since ondan sonra

But since then, it's been good and then I found somebody special, so it was great.

Ama o zamandan beri, iyi oldu ve sonra özel birini buldum ve harikaydı.

Since then, two more times.

O zamandan sonra iki kere daha.

He's been after me since I was a boy, but

O benden sonra oldu beri Ben bir çocuktum, ama

Click to see more example sentences
since çünkü

I'm sorry for being an artist, since money and power mean everything to you.

Bir sanatçı olduğum için çok üzgünüm, çünkü para ve güç size göre her şey demek.

That's odd since I'm the only thing keeping him here.

Tuhaf, çünkü onu burada tutan tek şey benim.

Then start, since this is a little bit creepy.

O halde başla, çünkü bu biraz ürpertici.

Click to see more example sentences
since madem

Since you asked me a question, let me ask you one.

Madem sen bana bir soru sordun, ben de sana sorayım.

And since she wants to come along, I think it's for the best, Dr Reid.

Madem ki, o da gelmek istiyor, bence en iyisi bu, Dr. Reid.

Oh since it's your birthday.

Oh madem bugün doğum günün

Click to see more example sentences
since yüzünden

That's why there's been no woman since that wrong woman. Okay?

O yanlış kadından beri bu yüzden hiç kadın olmadı değil mi?

Kang Woo showed this face for the first time ever since the kidnapping incident.

Kang Woo, adam kaçırma olayından bu yana ilk defa yüzünü gösterdi.

Ever since then, Dad's owed Roger a life debt, and that's why he lives with us.

O günden beri, babam Roger'a bir hayat borçlu. ve bu yüzden Roger bizimle yaşıyor.

Click to see more example sentences
since nedeniyle

But, since I just saved your life, why don't you have a drink with me?

AMA SADECE senin hayatını kurtardım BERİ, NEDEN Benimle bir içki yok mu?

And since that happened, I find myself asking why.

Ve bu olaydan beri kendime soruyorum, "Neden" diye?

Might explain why it's been empty ever since.

O zamandan beri neden boş olduğunu da açıklar.

Click to see more example sentences
since edeli

It's been six months since Nicole dumped you?

Nicole seni terk edeli altı ay oldu?

It's been a year since Morgana betrayed him.

Morgana ona ihanet edeli bir yıl oldu.

But since it's a fluke, let's accept it as such.

Ama madem ki bu bir şans, hadi bunu böyle kabul edelim.

Click to see more example sentences
since dolayı, -den dolayı

Since this is a temporary situation,

Bu geçici bir durum olduğundan dolayı,

since olalı

Things have been weird since Quinn got mono a couple of weeks ago.

Birkaç hafta önce Quinn mono olalı beri aramız bir tuhaf.