English-Turkish translations for sing:

söylemek · şarkı söylemek · şarkı söyleme · okumak · ötmek · şiir okumak · other translations

sing söylemek

That was beautiful, Sam, but isn't that song a little romantic to be singing to your friend?

Bu çok güzeldi Sam. Ama bu şarkı arkadaşına söylemek için biraz romantik değil mi sence de?

Yes, you can sing for me.

Evet, benim için şarkı söyle.

Sing me another song

Başka bir şarkı söyle.

Click to see more example sentences
sing şarkı söylemek

That was beautiful, Sam, but isn't that song a little romantic to be singing to your friend?

Bu çok güzeldi Sam. Ama bu şarkı arkadaşına söylemek için biraz romantik değil mi sence de?

Come on, mama, sing something.

Hadi, anne, bir şarkı söyle.

You still sing that song?

Hala o şarkıyı söylüyor musun?

Click to see more example sentences
sing şarkı söyleme

Put down that guitar and stop singing like Taylor Swift.

O gitarı bırak ve Taylor Swift gibi şarkı söylemeyi kes.

I'm not sure, but I think someone began singing.

Emin değilim, galiba biri şarkı söylemeye başladı.

Don't sing again!

Tekrar şarkı söyleme!

Click to see more example sentences
sing okumak

And I'd like to sing a romantic song for them.

Ve onlar için romantik bir şarkı okumak istiyorum.

A fine psalm-singing hypocrite you are.

Sen mezmur okuyan çok iyi bir ikiyüzlüsün.

She's reciting poetry, not singing,

Şarkı söylemiyor, şiir okuyor.

Click to see more example sentences
sing ötmek

The bird ate a frog and flew away singing crrroak, crrroak.

Bu kuş bir kurbağa yediyse uçarken "vırrroak", "vırrroak" diye öter.

What bird is singing crrroak, crrroak?

Nasıl bir kuş "vırrroak", "vırrroak" diye öter?

In this region, the blackbirds sing beautifully.

Bu bölgede karatavuklar çok güzel öter.

sing şiir okumak

She's reciting poetry, not singing,

Şarkı söylemiyor, şiir okuyor.

Mine sings arias spouts poetry, proofs.

Benimki aryalar söylüyor şiir bile okuyor.