English-Turkish translations for sing:

söylemek · şarkı söylemek · şarkı söyleme · okumak · ötmek · şiir okumak · other translations

sing şarkı söyleme

Put down that guitar and stop singing like Taylor Swift.

O gitarı bırak ve Taylor Swift gibi şarkı söylemeyi kes.

Put down the guitar and stop singing like Taylor Swift.

Gitarı bırak ve Taylor Swift gibi şarkı söylemeyi kes!

Please don't sing that song.

Lütfen o şarkıyı söyleme.

Never ever sing that song again.

Bir daha asla bu şarkıyı söyleme.

Hey, getting ready to sing for these lucky kids?

Hey, bu şanslı çocuklara şarkı söylemeye hazır mısın?

What's the point in singing, Marshall?

Şarkı söylemenin ne anlamı var, Marshall?

Don't you ever sing again

Bir daha asla şarkı söyleme.

I'm not sure, but I think someone began singing.

Emin değilim, galiba biri şarkı söylemeye başladı.

And then, on top of that, he started singing and playing guitar.

Ve bunların üstüne bir de, şarkı söylemeye ve gitar çalmaya başladı.

Uh, Bob, you can't kill us without a little singing, right?

Ah, Bob, bizi bir şarkı söylemeden öldürmezsin değil mi?