English-Turkish translations for singer:

şarkıcı · solist · sanatçı · şair · vokal · vokalist · other translations

singer şarkıcı

I am here for this girl.. because she's going to a great singer.

Bu kız için buradayım.. Çünkü o büyük bir şarkıcı olacak.

She's a singer, you know.

O bir şarkıcı, biliyor musun?

Are you a famous singer?

Ünlü bir şarkıcı mısın?

Click to see more example sentences
singer solist

Then Wells, 'cause he's lead guitar, and now me, 'cause I'm lead singer.

Sonra Wells'in, çünkü başgitardaydı ve şimdi de ben, çünkü solist benim.

Sammy Hagar replaced David Lee Roth as the lead singer in what group?

Sammy Hagar hangi grupta David Lee Roth'un yerine solist olarak geldi?

I'm Tucker McElroy, lead singer, driver ofthe Winnebago.

Ben, Tucker McElroy, solist ve Winnebago'nun sürücüsü.

singer sanatçı

All these musicians, singers artists, painters, writers. Take a look.

Bütün bu müzisyenler, şarkıcılar sanatçılar, ressamlar, yazarlar. baksana.

Cheri Meyerwitz was a would-be artist, poet, actress, dancer, and singer-songwriter.

Cheri Meyerwitz, sözüm ona bir sanatçı şair, oyuncu, dansçı, şarkıcı ve söz yazarıydı.

Bullfighters, painters, opera singers.

Boğa güreşçileri ressamlar, opera sanatçıları.

singer şair

Cheri Meyerwitz was a would-be artist, poet, actress, dancer, and singer-songwriter.

Cheri Meyerwitz, sözüm ona bir sanatçı şair, oyuncu, dansçı, şarkıcı ve söz yazarıydı.

A poet, singer and author, a tapestry-maker and artist,

Şair, şarkıcı ve yazar, goblen sanatçısı ve artist.

singer vokal

Joey is a great singer.

Joey iyi bir vokal.

These girlies are my backup singers.

Bu kızlar benim vokaller. Gelin kızlar!

singer vokalist

ln shorrt, Jimmy became the new drummer and StefVanneste the new singer.

Kısaca, yeni davulcu Jimmy, yeni vokalist de Stef Vanneste oldu.