English-Turkish translations for sleep:

uyumak · uyku · yatmak · uyum, uyuma · kalmak · gecelemek · ölüm · uykuya geçirmek · uyku hali · other translations

sleep uyumak

Oh, yeah, just go to sleep, forget about it all, just forget about everything.

Oh, evet, sadece git uyu. Hepsini unut. Sadece her şeyi unut.

Not even he can find us a place to sleep tonight.

O bile bu gece bize uyuyacak bir yer bulamıyor.

Is a great place to sleep.

Uyumak için güzel bir yer.

Click to see more example sentences
sleep uyku

All right, then, I'll sleep good for a change.

Tamam o zaman, ben de iyi bir uyku çekerim.

So let's get a good night sleep, eh?

O zaman bu gece iyi bir uyku çekelim.

Sleep well, doctor.

Iyi uykular doktor.

Click to see more example sentences
sleep yatmak

Sleep with him or leave him alone.

Ya onunla yat, ya da onu rahat bırak.

Everything except sleep with me.

Benimle yatmak dışında her şeyi.

You're sleeping with her and everyone knows!

Onunla yatıyorsun ve bunu herkes biliyor!

Click to see more example sentences
sleep uyum, uyuma

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Go back and try to sleep.

Geri dön ve uyumaya çalış.

Enough, Mom, go to sleep, it's late.

Yeter anne, uyumaya git. Geç oldu.

Click to see more example sentences
sleep kalmak

You have to stay here every night because I'm sleeping in your bed, right?

Her gece burada kalmak zorundasın. Çünkü ben senin yatağında uyuyorum değil mi?

Listen, you can sleep here tonight.

Dinle, bu gece burada kalabilirsin.

Stay, I will sleep.

Kal da ben uyuyayım.

Click to see more example sentences
sleep gecelemek

Good night, sleep well.

İyi geceler, iyi uyu

Good night, guys. Sleep tight.

İyi geceler çocuklar, İyi uykular.

Good night, darling. Sleep tight.

İyi geceler hayatım, iyi uykular.

Click to see more example sentences
sleep ölüm

What a shame Sleeping as deep as a dead man.

Ölü bir adam gibi uyumak ne utanç verici.

It's not dead, it's just sleeping.

Ölü değil o, sadece uyuyor.

and the victim's eyes will close forever in the Sleeping Death.

ve kurbanın gözleri kapanacak sonsuza kadar Uyuyan Ölüm içerisinde.

Click to see more example sentences
sleep uykuya geçirmek

I had a good hour of sleep last night, took a few showers.

Geçen gece bir saatlik güzel bir uyku aldım, bir kaç kez duş yaptım.

Mr Weathers died in his sleep one night last april.

Bay Weathers geçen Nisan ayında bir gece uykusunda öldü.

Activate sleep mode.

Uyku moduna geç.

Click to see more example sentences
sleep uyku hali

Then go home and get a good night's sleep.

O halde evinize gidin ve iyi bir gece uykusu çekin.