smoked

Like the man said all a fella needs is a cup of coffee and a good smoke.

Adamın dediği gibi, bir erkeğin tüm ihtiyacı bir fincan kahve ve iyi bir sigara.

There's nothing like a good smoke and a cup of coffee.

İyi bir sigara ve bir fincan kahve gibisi yok.

No, he came back and told me to "Smoke up, because he was leaving.

Hayır, geri döndü ve bana dedi ki "Sigara iç, çünkü gidiyorum.

Are you sure it's a good idea that a doctor like you should be smoking?

Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Bir doktor olarak sigara içmenin?

There was a smoke monster and other people on the island.

Bir duman canavar vardı ve bir de başka insanlar vardı.

Aren't you guys a little young for drinking and smoking?

Siz çocuklar içki ve sigara içmek için biraz genç değil misiniz?

And now for a smoke.

Ve şimdi bir sigara.

You're not hungry because you're smoking too much.

değilsin çünkü çok fazla sigara içiyorsun.

Give me a cigarette, and don't tell me you don't smoke.

Bana bir sigara ver, sakın bana sigara içmediğini söyleme.

It looks like there's a lot of smoke.

Duman bir çok şey var gibi görünüyor.