English-Turkish translations for someone:

biri · birisi · başkası · kimse · bir kimse · other translations

someone biri

No, no, I don't mean to call you "someone like you" because you're nothing like something like someone like you.

Hayır, hayır, "senin gibi biri" demek istemedim çünkü sen senin gibi biri gibi bir şey değilsin.

And someone will be there tonight.

Ve bu gece orada biri olacak.

I mean, I think she's really pretty and fun but my true feelings are for someone else.

Yani gerçekten o çok tatlı ve eğlenceli biri. Fakat gerçek hislerim başka birisi için.

Click to see more example sentences
someone birisi

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

That's not enough to find someone.

Bu birisini bulmak için yeterli değil.

Seven more months for someone to say, "I love you".

Seni seviyorum." diyecek birisi için yedi ay daha.

Click to see more example sentences
someone başkası

And if i don't buy it, someone else will And that will be very very bad for my business.

Ve eğer ben almazsam, başkası alacak ve bu da benim işim için çok kötü olacak.

And there was someone else with him.

Ve yanında başka biri daha vardı.

Someone else wanted to see you.

Seni görmek isteyen başka biri var.

Click to see more example sentences
someone kimse

Someone was here yesterday But today there is no one

Dün burada biri vardı ama bugün kimse yok.

Not someone that you like.

Kimse senin gibi değil

Why doesn't someone say something?

Neden hiç kimse bir şey söylemiyor?

Click to see more example sentences
someone bir kimse

Someone was here yesterday But today there is no one

Dün burada biri vardı ama bugün kimse yok.

Can't someone do something nice for a friend?

Bir arkadaşı için kimse hoş bir şeyler yapamaz mı?

And we have business for that someone.

Ve o kimse onun için bir işimiz var.

Click to see more example sentences