English-Turkish translations for son:

oğlum, oğul · evladı, evlat · çocuk · oğlan · damat · erkek çocuk · other translations

son oğlum, oğul

I will always love you like a son, but I'm not really your mother.

Seni her zaman oğlum gibi seveceğim ama, ben gerçek annen değilim.

He's still my son.

O hala benim oğlum!

What about your wife and son?

Peki ya karın ve oğlun?

Click to see more example sentences
son evladı, evlat

Is there something you want to tell me, son?

Bana söylemek istediğin bir şey var evlat?

Thank you very much, son.

Çok teşekkür ederim evlat.

Isn't that true, son?

Doğru değil mi, evlat?

Click to see more example sentences
son çocuk

Do you have a wife and son?

Bir karın ve çocuğun var mı?

You came back a year later with another woman's son.

Bir yıl sonra başka bir kadının çocuğuyla geri geldin.

He is my childhood friend's son and Milli's childhood her best friend, Rajat Varma.

O benim çocukluk arkadaşımın oğlu ve Milli'nin çocukluk arkadaşı Onun en iyi arkadaşı Rajat Varma

Click to see more example sentences
son oğlan

I have two of my own, a son and daughter.

Benim iki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan.

I lost a son, that's what happened.

Ben bir oğlan kaybettim, olan bu.

Where's that son of mine?

Şu benim oğlan nerede?

Click to see more example sentences
son damat

Mom, you always wanted to have a prosecutor son-in-law.

Anne, sen her zaman savcı bir damat istedin.

Your honorable, grateful and faithful servant and son-in-law Gerrit DE Veer.

Muhterem, müteşekkir ve vefakâr uşak ve damat Gerrit de Veer.

Who'd want a detective for a son-in-law?

Kim damat olarak bir dedektif ister ki?

Click to see more example sentences
son erkek çocuk

But he was a really good brother and a wonderful son and a wonderful boyfriend to Maude.

Ama gerçekten de iyi bir kardeşti. Ve muhteşem bir çocuk. Ve Maude için muhteşem bir erkek arkadaş.

Those children are my son's brothers and sisters.

Bu çocuklar benim oğlumun erkek ve kız kardeşleri.

My only son, my little angel the bar mitzvah boy, who today becomes a man.

Benim tek oğlum. Küçük meleğim. Bar Mitzvah çocuğu bu gün bir erkek olacak.