English-Turkish translations for song:

şarkı · şarkı sözü · parça · şiir · şarkı söyleme · melodi · türkü · ötüş · other translations

song şarkı

Yeah, and it's not exactly a love song.

Evet, ve tam olarak bir aşk şarkısı değil.

You wanna hear a new song? Yeah.

Yeni bir şarkı duymak ister misiniz?

A little wine, women and song.

Biraz şarap, kadınlar ve şarkı.

Click to see more example sentences
song şarkı sözü

If this is to a song, tell me what the next line is.

Eğer bu bir şarkı sözü ise, bana bir sonraki satırı söyle.

Kurt was a great lyricist, he had a beautiful voice, and he wrote really simple songs.

Kurt harika bir söz yazarıydı, çok güzel bir sesi vardı ve gerçekten çok sade şarkılar yazdı.

And learn the goddamn lyrics to the Harvard song, will you?

Şu lanet olası Harvard şarkı sözlerini öğreneceksin, değil mi?

Click to see more example sentences
song parça

Honey, this song is for you.

Tatlım bu parça senin için.

But this is a slow song.

Ama bu ağır bir parça.

Is that part of the song?

Bu şarkının bir parçası mı?

Click to see more example sentences
song şiir

It can be a painting or a poem or a song.

Bir resim, bir şarkı ya da bir şiir olabilir.

It's a tale as old as time, you know? Song as old as rhyme.

Zaman kadar eski bir hikâye işte bu, şiir kadar eski bir şarkı.

An old song, or a poem.

Eski bir şarkı ya da şiir.

Click to see more example sentences
song şarkı söyleme

Please don't sing that song.

Lütfen o şarkıyı söyleme.

Never ever sing that song again.

Bir daha asla bu şarkıyı söyleme.

Stop singing that song, Sammy.

Şu şarkıyı söylemeyi kes, Sammy.

Click to see more example sentences
song melodi

It's a bonnie tune, but you need a Scottish song.

Güzel bir melodi ama bir İskoç şarkısına ihtiyacın var.

÷ Dreaming of a song ÷ ÷ The melody haunts my memory ÷

÷ Dreaming of a song ÷ ÷ The melody haunts my memory ÷

song türkü

Oishi teaches them folk songs, not school music

Oishi onlara türküleri değil, okul şarkılarını öğretiyor.

song ötüş

And her voice, like lark's song?

Ya sesi,tarlakuşunun ötüşü gibi mi?