English-Turkish translations for source:

kaynak, kaynaklı · asıl · kaynak kodu · other translations

source kaynak, kaynaklı

Leonard, it is a source of great pain To me and my family

Leonard, bu ben ve ailem için çok büyük bir acı kaynağı.

I have another power source needed.

Başka bir güç kaynağına ihtiyacım var.

Is it a great source of news or is it a trendy source of speculation and gossip.

Haberler için harika bir kaynak yoksa dedikodu ve spekülasyon için bir moda mı?

Click to see more example sentences
source asıl

A good reporter never reveals his sources.

İyi bir muhabir asla kaynaklarını açıklamaz.

Well, a good reporter never reveals her sources.

İyi bir muhabir asla kaynaklarını ifşa etmez.

This is one unsubstantiated report from a highly unreliable source.

Bu güvenilmeyecek bir kaynaktan alınmış asılsız bir rapor.

Click to see more example sentences
source kaynak kodu

He led the team that wrote the new source code to protect the Federal Reserve Banking System.

O takıma önderlik bu yeni kaynak kod yazdı korumak için Federal Rezerv Bankacılık Sistemi.

Without files, without source code, you can't do

Dosyalar olmadan, kaynak kodu olmadan, yapamam

Benny's found the source code.

Benny kaynak kodunu buldu.

Click to see more example sentences