English-Turkish translations for southern:

güney · güneyli · other translations

southern güney

I control the green lines, and Axel whoever controls the green lines controls Southern California.

Ben yeşil hatları kontrol ediyorum. Ve Axel yeşil hatları kontrol eden, Güney California'yı kontrol eder.

I've studied Northern Water Style, Southern Water Style, even Foggy Swamp Style.

Kuzey su tarzı, güney su tarzı ve hatta sisli bataklık tarzını çok iyi bilirim.

Wing Chun is the Southern art of close combat.

Wing Chun, güney kökenli bir yakın dövüş

Click to see more example sentences
southern güneyli

And I tried to be the perfect Southern belle for you, and for this town but mostly for her.

Ve ben de senin için kusursuz Güneyli Belle olmaya çalıştım. Ve kasaba için. Ama en fazla onun için.

A Southern gentleman.

Güneyli bir centilmen!

Well, I'm a Southern gal, pumpkin.

Pekala, ben güneyli bir kızım, balkabağı.

Click to see more example sentences