English-Turkish translations for spaceship:

uzay gemisi., uzay gemisi · uzay aracı · other translations

spaceship uzay gemisi., uzay gemisi

And I'll tell you what, you go sell these and buy yourself a nice spaceship.

Bak sana ne diyeceğim. Gidip bunları sat ve kendine güzel bir uzay gemisi al.

I haven't seen a spaceship with a trap door before.

Daha önce gizli kapısı olan bir uzay gemisi görmemiştim.

This is a spaceship, which means that our life support resources are finite.

Bu bir uzay gemisi, bu da demek ki yaşam desteği kaynağımız sonsuz değil.

Click to see more example sentences
spaceship uzay aracı

It's not a spaceship.

Bu uzay aracı değil.

To search for them, we need vehicles similar to spaceships.

Onları aramak için, uzay gemilerine benzer araçlara ihtiyacımız var.

And your spaceship is a jacuzzi?

Ve jakuzi de senin uzay aracın.