specializing

There's something about you something special and I think you know it.

Seninle ilgili bir şey var.. özel bir şey ve sanırım sen bunu biliyorsun.

And I know, it doesn't look like much, but there is something very special about it.

Ve biliyorum, pek bir şeye benzemiyor. ama bu konuda çok özel bir şey var.

There's something there I want to show you something really special.

Orada sana göstermek istediğim bir şey var. Çok özel bir şey.

I just know that there's something really special out there for me.

Orada bir yerde gerçekten bana özel bir şey olduğunu biliyorum.

This is a very special day for my sister, probably the most important of her life.

Bugün kız kardeşim için çok önemli bir gün, belki de hayatının en önemli günü.

It couldn't have been easy, but you did it anyway, and for that, you deserve something special.

Hiç kolay olmadı ama yine de yaptın bunun için özel bir şey hak ediyorsun.

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

But I just know there's something special out there for me.

Ama orada bir yerde gerçekten bana özel bir şey olduğunu biliyorum.

But today is a very special day for me.

Ama bugün, benim için çok özel bir gün.

Because today is a very special day for me

Bugün benim için çok özel bir gün.