English-Turkish translations for spectral:

tayf · hayali · other translations

spectral tayf

Recalibrated to recognize blue energy's spectral signature.

Mavi enerjinin tayf izini tanıyacak şekilde yeniden ayarlandı.

Did anyone spectral-image the page?

Sayfaya tayf simgelemesi yapıldı mı?

spectral hayali

It's not spectral.

Bu hayali değil!