English-Turkish translations for sperm:

sperm · meni · döl · other translations

sperm sperm

Now, for us, it's only a couple of inches, but for Mr. Sperm there it's miles away.

Şimdi, bizim için, bu sadece bir kaç metre, ama oradaki Bay Sperm için bu yüz metrelerce uzak.

I am a sperm donor What?

Ben bir sperm donörüyüm Ne?

What about the sperm donor?

Peki ya sperm bağışçısı?

Click to see more example sentences
sperm meni

He's azoospermic produces semen but no sperm cells.

O azoospermic. Meni üretiyor, ama sperm hücresi yok.

sperm döl

Jerry, Jerry, it's sperm and nonsense.

Jerry, Jerry. Döl ve saçmalık.