spinning

Is there anything else? The wheel was spinning, but the hamster was dead.

Başka bir şey var mıydı? teker dönüyordu ama hamster ölmüştü.

Spin the bottle or seven minutes in heaven or something

Şişe çevirmece ya da cennette yedi dakika gibi şeyler

Just out for a little spin, Danny.

Sadece küçük bir dönüş, Danny için.

No no no, just a little spin.

Hayır, yok. Sadece ufak bir dönüş.

Right now, I'm just a guy who left for a spin.

Şu anda, sadece bir spin için sol bir adamım.

Just a little spin, man.

Sadece küçük bir tur.

I did a triple spin this morning.

Bu sabah bir üçlü dönüş yaptım.

One time, and now spin, spin, spin, spin!

Bir daha, ve şimdi döndür, döndür, döndür, döndür!

That's not a spin.

Bu bir dönüş değil.

But since you're so eager, why don't you spin the gun?

Ama madem bu kadar isteklisin, neden silahı sen çevirmiyorsun?