started

There's a long road before us and there's still much to do, but we've made a wonderful start.

Önümüzde uzun bir yol var ve hala yapacak çok işimiz var, ama harika bir başlangıç yaptık.

He said something bad was gonna happen. And he started talking about Mark.

Kötü bir şey olacağını söyledi ve Mark hakkında konuşmaya başladı.

And I started this because I wanted to do something for him for once.

Ve buna başladım çünkü bir kere olsun onun için bir şeyler yapmak istedim.

If this is a new start for a good chance.

Bu yeni bir başlangıç için, iyi bir şans.

Well, because. .it might be better for us to start a new life there.

Çünkü orada yeni bir hayata başlamak bizim için iyi olabilir. Neden? Çünkü

I just thought we had a great night once and that this could be the start of something bigger and more beautiful.

Sadece bir kez güzel bir gece geçirdik ve bu daha büyük ve daha güzel bir şeyin başlangıcı olabilir diye düşündüm.

It's the perfect place to start a new life!

Yeni bir hayata başlamak için mükemmel bir yer.

I used to do stupid things like Frank, then life gave me a second chance, and I started doing good things.

Ben de Frank gibi aptalca şeyler yapıyordum, sonra hayat bana ikinci bir fırsat verdi, ben de iyi şeyler yapmaya başladım.

This is a new life, it's it's a fresh start for you, for us.

Bu yeni bir hayat. Senin için, bizim için yeni bir başlangıç.

It's a good place to start a new life with a new name.

Burası yeni bir isimle yeni bir hayata başlamak için güzel bir yer.