English-Turkish translations for starting:

başlangıç · başlama · çıkış · hareket · other translations

starting başlangıç

There's a long road before us and there's still much to do, but we've made a wonderful start.

Önümüzde uzun bir yol var ve hala yapacak çok işimiz var, ama harika bir başlangıç yaptık.

This could be a fresh start for me.

Bu benim için yeni bir başlangıç olabilir.

I'm telling you, this is a good start.

Sana söylüyorum bak, bu iyi bir başlangıç.

Click to see more example sentences
starting başlama

Before you start, I have something I wanna say.

Başlamadan önce, söylemek istediğim bir şey var.

But, please, don't start crying again.

Ama lütfen tekrar ağlamaya başlama.

Look, don't start.

Bak, hiç başlama.

Click to see more example sentences
starting çıkış

It's just not a good time for me to start seeing someone.

Biriyle çıkmak için hiç iyi bir zaman değil benim için.

Dylan, I think I wanna start dating again.

Dylan ben sanırım yeniden biriyle çıkmak istiyorum.

Now get out of bed and start dreaming.

Şimdi çık şu yataktan ve rüya görmeye başla.

Click to see more example sentences
starting hareket

When this starts to move, it's gonna move fast.

Hareket etmeye başladığı zaman, çok hızlı hareket edecek.

I imagine me hands and my fingers start to move, and

Ben elleri ve hayal benim parmakları ve hareket başlar

I was starting to move more.

Daha fazla hareket etmeye başladım.

Click to see more example sentences