English-Turkish translations for statue:

heykel · anıt · heykelcik · other translations

statue heykel

Our country's thousands of years old... .priceless diamonds, pearls, jewellery, paintings, statues.

Ülkemizin binlerce yıllık, paha biçilmez elmas, inci, mücevher, tablolar, heykelleri.

Yeah, I've been a statue for the last three days.

Evet, son üç gündür bir heykel gibiyim zaten.

What a lovely statue.

Ne kadar güzel bir heykel.

Click to see more example sentences
statue anıt

Now he's the Statue of Liberty. What are you doing here?

Şimdi de "Özgürlük Anıtı" oldu, senin ne işin var burada?

Statue of Liberty, Empire State Building.

Özgürlük Anıtı, Empire State Binası.

Hey, remember, still as a statue, okay?

Hey, unutma, anıt gibi duracaksın, tamam mı?

Click to see more example sentences
statue heykelcik

Look. Three statues.

Bak üç heykelcik.