English-Turkish translations for stolen:

çalıntı · çal · other translations

stolen çalıntı

This is a stolen car.

Bu çalıntı bir araba.

I've got a stolen vehicle here.

Burada bir çalıntı araç var.

This isn't stolen.

O çalıntı değil.

Click to see more example sentences
stolen çal

Because a car has been stolen and that does not happen very often around here.

Çünkü bir araba çalındı ve burada sık olan bir durum değil bu.

Because then you will have stolen it

Çünkü sonra sen onu çalmış olacaksın

He might have stolen something.

Bir şey çalmış olabilir.

Click to see more example sentences