stroller

Stacie Monroe, Albert Stroller, "Three Socks" Morgan and the great Mickey Bricks.

Stacie Monroe, Albert Stroller, "Three Socks" Morgan ve büyük Mickey Bricks.

The great Mickey Bricks and Albert Stroller.

Büyük Mickey Bricks ve Albert Stroller.

I mean, what kind of a mother leaves a stroller?

Yani ne tür bir anne bebek arabasını unutur ki?

Hello, Mr Stroller! Welcome back!

Merhaba Bay Stroller, hoş geldiniz.

I love my fancy car and fancy stroller and fancy football tickets.

Şık arabamı, şık bebek arabasını, ve şık futbol biletlerini seviyorum.

GOSSlP GlRL: Spotted, Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.

Georgina Sparks, bir puset, ve çatık kaşlarıyla Dan'in babası görüldüler.

Aren't you a little big for a stroller?

Bebek arabası için biraz büyük değil misin?

It's your custom stroller, the Twin X Torpedo.

Bu sizin bebek arabanız. İkiz X Torpedo.

Pat, please don't forget to fix the stroller today.

Pat, lütfen bugün bebek arabasını tamir etmeyi unutma.

Here are some clothes and a stroller.

İşte bazı giysiler ve bir arabası vardır.