English-Turkish translations for stunt:

gösteri · dublör · numara · akrobasi · hüner · marifet · hüner gösterisi · gösteri uçuşu · other translations

stunt gösteri

This match is a propaganda stunt for the Germans.

Bu maç Almanlar için bir propaganda gösterisi.

This was not a publicity stunt.

Bu bir reklam gösterisi değildi.

Look, this is a race, a sporting event, not a daredevil stunt.

Bakın, bu bir yarış, bir spor müsabakası. Cesaret gösterisi değil.

Click to see more example sentences
stunt dublör

Tanner made it look easy because he's a professional stunt driver.

Tanner bunu kolayca yaptı çünkü o profesyonel bir dublör sürücü.

I'm not a professional stunt girl.

Ben profesyonel bir dublör kız değilim.

This ain't no stunt show.

Bu bir dublör gösterisi değil.

Click to see more example sentences
stunt numara

It's a cheap stunt, Your Honor, and everybody knows that.

Bu ucuz bir numara, sayın yargıç ve herkes bunu biliyor.

This is not a publicity stunt.

Bu da bir reklam numarası değil.

Your Honour, this is a delaying tactic publicity stunt.

Sayın Yargıç, bu bir erteleme taktiği, bir reklam numarasıdır.

Click to see more example sentences
stunt akrobasi

Ladies and gentlemen the amazing, blazing stunt cycle spectacular!

Bayanlar ve baylar şaşırtıcı, alev alev muhteşem akrobasi gösterisi!

Music, stunts, magic.

Müzik, akrobasi, sihir.

stunt hüner

This stunt could have cost us another plane and pilot.

Bu hüner gösterisi bize bir başka uçak ve pilota mal olabilirdi.

It's a stunt.

Bu bir hüner.

stunt marifet

Is this some perverted stunt of yours?

Bu senin sapık bir marifetin mi?

What's your stunt?

Senin marifetin ne?

stunt hüner gösterisi

This stunt could have cost us another plane and pilot.

Bu hüner gösterisi bize bir başka uçak ve pilota mal olabilirdi.

stunt gösteri uçuşu

That's not training, McCawley. That's a stunt.

O eğitim uçuşu değil, bir gösteriydi.