English-Turkish translations for submarine:

denizaltı · deniz altı · other translations

submarine denizaltı

It's a former Soviet training base for nuclear submarine personnel.

Orada nükleer denizaltı personeli için eski Sovyet eğitim üssü var.

I've got a submarine at three o'clock.

Saat üç yönünde bir denizaltı var.

It isn't really a submarine.

O gerçek bir denizaltı değil.

Click to see more example sentences
submarine deniz altı

My Dad's named Mitch and he's he's a submarine commander.

Babamın adı Mitch ve o bir deniz altı komutanıdır.

That shark swallowed A nuclear submarine.

Köpek balığı nükleer bir deniz altı yuttu.

Has a nuclear submarine inside.

İçinde nükleer bir deniz altı var.

Click to see more example sentences