English-Turkish translations for suicide:

intihar · intahar · kendini öldürme · other translations

suicide intihar

I know something terrible happened, something even more terrible than suicide or murder.

Korkunç bir şey olduğunu biliyorum, hatta cinayet ya da intihardan daha korkunç şeyler.

That's why they call it a suicide bomb, right?

O yüzden buna intihar bombası diyorlar, değil mi?

I have a family history of suicide.

İntihar geçmişi olan bir ailem var.

Click to see more example sentences
suicide intahar

My oldest sister committed suicide.

En büyük ablam intahar etti.

Felix Kuen committed suicide a few years later.

Birkaç yıl sonra Felix Kuen intahar etti.

Or assisd suicide.

Veya intahar yardımı.

suicide kendini öldürme

At least the Jonestown suicide cult killed only themselves.

Jonestown İntihar Tarikatı, en azından sadece kendilerini öldürdü.

Vincent Maillard committed suicide.

Vincent Mai lard kendini öldürdü.