English-Turkish translations for summer:

yaz · yazı geçirmek · yaz gibi · yaz mevsimi · staj · yazlıkçı · other translations

summer yaz

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

Do you remember that summer?

O yazı hatırlıyor musun?

I've only been to summer camp once and it was.

Ben yaz kampına sadece bir kere gittim ve o da

Click to see more example sentences
summer yazı geçirmek

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

Did everybody had a a great summer?

Herkes iyi bir yaz geçirdi mi?

We had a great summer.

Harika bir yaz geçirdik.

Click to see more example sentences
summer yaz gibi

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

There'll never be a summer like this again Never again, will we shed, the tears we cried this summer

Bir daha bunun gibi bir yaz asla olmayacak bir daha asla, bu yaz döktüğümüz, gözyaşlarını dökmeyecek miyiz

It'll be fun, like summer camp.

Eğlenceli olur, yaz kampı gibi.

Click to see more example sentences
summer yaz mevsimi

Is it summer this time?

Bu sefer yaz mevsimi mi?

Besides it's summer down there now.

Üstelik orada şimdi yaz mevsimi.

Kids, it's summer.

Çocuklar, yaz mevsimi.

Click to see more example sentences
summer staj

Basically, it's a summer internship program.

Temelde, bu bir yaz stajı programı.

I already re-applied for the summer internship.

Yaz stajı için tekrar başvurdum bile.

Mm? Two summers ago, he interned at VCX File Share.

İki yaz önce, VCX File Share'de staj yapmış.

summer yazlıkçı

It's not just summer trippers here anymore.

Artık sadece yazlıkçıların geldiği bir yer değil.