English-Turkish translations for sun:

güneş · gün · güneşli yer · güneş ışığı · yıl · güneşe sermek · other translations

sun güneş

But it just so happens that that system has a sun a lot like ours.

Ama bir şey var ki bu sistem bir güneşe sahip. Bizimkine çok benziyor.

Haven't you ever seen the sun before?

Daha önce hiç mi güneş görmediniz?

The sun and moon?

Güneş ve Ay mı?

Click to see more example sentences
sun gün

Every day the sun comes up says something about us.

Her gün güneş doğar ve bizimle ilgili bir şeyler söyler.

Because, Bones, the sun will come up and tomorrow's a new day.

Çünkü, Bones güneş tekrar doğacak ve yarın yeni bir gün.

Follow the sun all day and pray.

Güneşi izle Gün boyunca dua et.

Click to see more example sentences
sun güneşli yer

I had a dream Iast night, the sun was shining, there were flowers everywhere.

Dün gece bir rüya gördüm, güneş parlıyordu, her yerde çiçekler vardı.

Oh, yeah? Oh, a really beautiful place the ocean the sand, sun.

Orası da çok güzel bir yer okyanus var kum ve güneş var.

BeautifuI beach, beautifuI sun. Could almost be a good place to visit.

Harika bir plaj,harika bir güneş Ziyaret için güzel bir yer.

Click to see more example sentences
sun güneş ışığı

And once darkness gets a taste for light it will not stop until it has swallowed the sun.

Ve bir kez karanlık ışık için bir tat alır. Bu durmayacak. Güneşin yuttu kadar.

Like the sun, light

Güneş gibi, ışık gibi

To become a shining light under the sun

Parlayan bir ışık olmak için güneşin altında.

Click to see more example sentences
sun yıl

You know, I read somewhere that the sun is getting hotter every year.

Biliyor musunuz, bir yerlerde güneşin her yıl daha sıcak olduğunu okudum.

Dear Sun Woo happy birthday.

Sun Woo mutlu yıllar sana.

The sun is getting hotter every year.

Güneş her yıl daha da sıcak oluyor.

Click to see more example sentences
sun güneşe sermek

Where's the sun? You fool.

Hani, güneş nerede sersem!

The sun is shining brightly. .there's a cool breeze.

Güneş parlıyor ve serin bir rüzgar esiyor.