English-Turkish translations for superfluous:

gereksiz · other translations

superfluous gereksiz

Then this entire crew becomes completely superfluous.

Sonra tüm bu ekip tamamen gereksiz hale gelir.

Dan loves you. You're not superfluous to her.

Dan seni seviyor, onun için gereksiz değilsin.

A superfluous trumpeting, Mr. Blazanov, as we three are alone.

Sadece üç kişiyken ne gereksiz bir tangırtı, Bay Blazanov.

Click to see more example sentences