English-Turkish translations for surprise:

sürpriz · şaşırtmak, şaşırtıcı · sürpriz yapmak · süpriz · beklenmedik · şaşkın, şaşkınlık · şaşırma · baskın · hayrete düşürmek · hayret · gafil · other translations

surprise şaşkın, şaşkınlık

Now that's real surprise.

İşte gerçek şaşkınlık bu.

But not surprise.

Ama şaşkınlık değil.

No. He was truly surprised.

Hayır, o gerçekten şaşkındı.

Is that surprise or jealousy I'm hearing?

Bu şaşkınlık yoksa kıskançlık mı?

So, the guest enters and everyone is surprised, especially the host.

Misafir içeri giriyor, herkes şaşkın, özellikle de ev sahibi.

But surprised, no.

Ama şaşkınlık, hayır.

I saw a drunk guy at a crosswalk and woke up surprised.

Yaya geçidinde sarhoş bir adam gördüm ve şaşkınlık içinde uyandım.

Well, no surprise here, Pacific Vista.

Burda şaşkınlık yok, Pacific Vista.

Happy, but surprised

Mutlu, ama şaşkın

Surprised but cute.

Şaşkın ama sevimli.