English-Turkish translations for surprised:

sürpriz · şaşırtıcı, şaşırmış · şaşkın · other translations

surprised sürpriz

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

Well, sir, this is a surprise.

Efendim bu bir sürpriz oldu.

Ladies and gentlemen, chocolate surprise.

Bayanlar ve baylar, çikolata sürprizi.

Click to see more example sentences
surprised şaşırtıcı, şaşırmış

Is that really such a surprise, Doctor?

Bu gerçekten bu kadar şaşırtıcı Doktor?

Well, it's not really surprising, is it?

Pek de şaşırtıcı değil, değil mi?

That surprised me.

Bu beni şaşırttı.

Click to see more example sentences
surprised şaşkın

Now that's real surprise.

İşte gerçek şaşkınlık bu.

No. He was truly surprised.

Hayır, o gerçekten şaşkındı.

So, the guest enters and everyone is surprised, especially the host.

Misafir içeri giriyor, herkes şaşkın, özellikle de ev sahibi.

Click to see more example sentences