English-Turkish translations for surprising:

sürpriz · şaşırtıcı · other translations

surprising sürpriz

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

Well, sir, this is a surprise.

Efendim bu bir sürpriz oldu.

Ladies and gentlemen, chocolate surprise.

Bayanlar ve baylar, çikolata sürprizi.

Click to see more example sentences
surprising şaşırtıcı

Is that really such a surprise, Doctor?

Bu gerçekten bu kadar şaşırtıcı Doktor?

Well, it's not really surprising, is it?

Pek de şaşırtıcı değil, değil mi?

That surprised me.

Bu beni şaşırttı.

Click to see more example sentences