surprisingly

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

I have a present, too I'll give it to you later because it's a surprise.

Benim de bir hediyem var. Sana sonra vereceğim çünkü o bir sürpriz.

What a nice surprise to see you here.

Seni burada görmek ne hoş bir sürpriz.

Before you say anything, I have one more surprise for you.

Sen bir şey demeden önce, senin için bir sürprizim daha var.

And now, ladies and gentlemen a magnificent surprise offered by the Grand Hotel.

Ve şimdi bayanlar ve baylar Grand Otel tarafından sunulan muhteşem bir sürpriz.

Yeah, I know it's a surprise, but she makes me very happy and, well

Evet biliyorum sürpriz oldu. Ama beni çok mutlu ediyor. Ve şey

But this is a very special surprise.

Ama bu çok özel bir sürpriz.

It's not your birthday for another seven minutes but I wanted to surprise you.

Doğum günün yedi dakika sonra aslında ama sana sürpriz yapmak istedim.

No, it would be a surprise for him, but a nice surprise.

Hayır, onun için bir sürpriz olacak fakat güzel bir sürpriz.

Just a little surprise for you.

Senin için küçük bir sürpriz.