swallowed

Maybe she has, like, a medical condition or she swallowed somebody with a medical condition.

Belki tıbbi bir rahatsızlığı vardır ya da tıbbi rahatsızlığı olan birini yutmuştur.

I've never been swallowed by a giant worm before, but it's all a learning experience.

Daha önce hiç dev bir solucan tarafından yutulmamıştım ama öğretici bir deneyimdi.

And once darkness gets a taste for light it will not stop until it has swallowed the sun.

Ve bir kez karanlık ışık için bir tat alır. Bu durmayacak. Güneşin yuttu kadar.

Your hero here swallowed three condoms filled with drugs.

Senin şu kahraman içi uyuşturucu dolu üç kondom yutmuş.

And then swallow more and more water.

Ve sonra daha fazla, daha fazla su yutarsın.

Oh, yes! An African swallow, maybe. Not a European swallow.

Belki, bir Afrika Kırlangıcı ama, bir Avrupa Kırlangıcı değil.

Just swallowed a little jewelry, it's all right.

Sadece küçük bir mücevher yuttu, her şey yolunda.

Last year a storm swallowed up my husband and daughter.

Geçen yıl bir fırtına kocam ve çocuğumu yuttu.

Last year, a storm swallowed up my husband and child.

Geçen yıl, bir fırtına kocamı ve çocuğumu yuttu.

Nick: Now swallow like a good girl, all right?

Şimdi iyi bir kız gibi yut hadi, tamam mı?