English-Turkish translations for swine:

domuz · ve domuz · domuz eti · hınzır · other translations

swine domuz

Harry, you're the only real human being but you're a swine, too.

Harry, bir tek sen gerçekten insansın. Ama sen de domuz herifin tekisin

A swine like Frederick Quinn, no problem at all.

Frederick Quinn gibi domuzlar, hiç sorun değil.

Mom, with the swine flu outbreak,

Anne, domuz gribi salgını var.

Click to see more example sentences
swine ve domuz

But right now we have cholera and dysentery and swine flu.

Ama şu an, kolera dizanteri ve domuz gribiyle uğraşıyoruz.

A chemical weapon, distilled from cyanide, and refined in the bellies of swine.

Siyanürden damıtılmış ve domuz karnında rafine edilmiş bir kimyasal silah.

Come on down and dine on this tasty swine

Haydi gelin ve tadın bu lezzetli domuzu

Click to see more example sentences
swine domuz eti

A chemical weapon, distilled from cyanide, and refined in the bellies of swine.

Siyanürden damıtılmış ve domuz karnında rafine edilmiş bir kimyasal silah.

Don't bother me, you swine.

Beni rahatsız etme, domuz.

That stupid swine seems almost begging for me to intervene.

O aptal domuz müdahale etmem için yalvarıyor sanki.

Click to see more example sentences
swine hınzır

You cunning swine!

Seni hınzır domuz!