English-Turkish translations for target:

hedef · hedeflemek · nişan · amaç · hedef kitle · other translations

target hedef

You will become a target, but there is a weapon here that very few people know about.

Bir hedef olacaksın, ama burada bir silah var ve çok az bir insanın haberi var.

But you being around me makes you a target.

Ama etrafımda olman, seni bir hedef yapıyor.

Then they'll target me.

Sonra beni hedef alacaklar.

Click to see more example sentences
target hedeflemek

There's a lot of soft targets at that school.

O okulda çok daha yumuşak hedefler var.

Probable targets New York, Washington, here.

Muhtemel hedefler New York, Washington ve burası.

There are more obvious targets.

Daha belirgin hedefler var.

Click to see more example sentences
target nişan

And now, aim and now try to hit the target.

Şimdi nişan al. Ve şimdi hedefi vurmaya çalış.

Roger, Sniper Three, target identified, militia leader.

Anlaşıldı, nişancı üç, hedef belirlendi, milis lideri.

It's a small target but aim for his heart.

Küçük bir hedef ama kalbine nişan al.

Click to see more example sentences
target amaç

Your entry target is Lord Duncan Kenworth brilliant scientist, and greedy as a rat.

Senin giriş amacın zeki bilim adamı ve fare kadar da açgözlü Lord Duncan Kenworth.

It's a target letter, Corrado.

Bu, amaçlı bir mektup, Corrado.

They target only just the best hetman.

Amaçları sadece en iyi tetikçiyi bulmak.

target hedef kitle

Okay, maybe they're the target audience.

Tamam. Belki de hedef kitleleri onlardır.

Target audience will hate it.

Hedef kitle nefret edecek.