English-Turkish translations for teeth:

diş · dişler · other translations

teeth diş

Oh, my God, he's fat, ugly, and he got bad teeth.

Aman Tanrım, o, çirkin, şişman ve o kötü dişleri var.

Yeah, well, they look like teeth marks to me.

Evet, bunlar bana diş izleri gibi geldi.

Have you seen Mama's teeth?

Annemin dişlerini gördün mü?

Click to see more example sentences
teeth dişler

I saw a commercial for a light that can make yellow teeth white in two minutes.

Ben bir ışık için bir ticari gördü o sarı dişler yapabilirsiniz İki dakika sonra beyaz.

Look at you, perfect eyes, perfect teeth.

Şuna bir bak, mükemmel gözler, mükemmel dişler.

Bright eyes, working nose, strong teeth!

Parlak gözler, çalışan bir burun güçlü dişler!

Click to see more example sentences