English-Turkish translations for thank:

teşekkür · teşekkür etmek · şükran · şükretmek · other translations

thank teşekkür

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

Hey. If there's anything I can do to thank you

Eğer sana teşekkür etmek için yapabileceğim bir şey varsa

Thank you very much. That's great.

Çok teşekkür ederim, bu harika.

Click to see more example sentences
thank teşekkür etmek

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

Well, then I should thank you.

O zaman ben size teşekkür etmeliyim.

Don't thank me that way.

Bana böyle teşekkür etme.

Click to see more example sentences
thank şükran

And thank you, Ellie, for making such a beautiful Thanksgiving dinner.

Ve bu güzel Şükran Günü yemeği için, sana da teşekkürler, Ellie.

Hey, Adam. Thanks for coming in on Thanksgiving.

Adam, Şükran Günü'nde geldiğin için çok teşekkürler.

Oh, which reminds me, I'm also thankful for thongs.

Bu bana ayrıca tangalara da şükran duyduğumu hatırlattı.

Click to see more example sentences
thank şükretmek

I also thanked God for Bob Garrett. Bob Garrett?

Ayrıca Tanrı'ya Bob Garrett için de şükrettim.

It's not justice but be thankful for small mercies.

Bu adalet değil ama küçük lütufları da şükretmek gerek.