English-Turkish translations for thanks:

teşekkürler, teşekkür · teşekkür ederiz, teşekkür ederim · şükür · sayesinde · sağolsun · şükran · teşekküler · other translations

thanks teşekkürler, teşekkür

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

Hey. If there's anything I can do to thank you

Eğer sana teşekkür etmek için yapabileceğim bir şey varsa

Thank you very much. That's great.

Çok teşekkür ederim, bu harika.

Click to see more example sentences
thanks teşekkür ederiz, teşekkür ederim

I don't exactly know what to say but thank you very much for everything.

Tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum ama her şey için çok teşekkür ederim.

Thank you. Thank you so much.

Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim.

Thank you so much!

Çok teşekkür ederim!

Click to see more example sentences
thanks şükür

But thank God he did, because it was a great night.

Ama Tanrı'ya şükür geldi çünkü harika bir gece oldu.

Thank god my wife and i are both fine.

Tanrıya şükür, ben de eşim de iyiyiz.

Thank God I wasn't alone.

Çok şükür yalnız değildim.

Click to see more example sentences
thanks sayesinde

But it's over now, thanks to that guy.

Ama artık hepsi bitti, o adam sayesinde.

Thanks to this beautiful little angel.

Bu güzel küçük melek sayesinde.

Only thanks to this "boy scout," she thinks I'm useless now.

Artık bu izci sayesinde, benim işe yaramaz olduğumu düşünüyor.

Click to see more example sentences
thanks sağolsun

And now everybody's gonna think I'm a baby-saver thanks to the Ogwehoweh Reservation Newsletter.

Ve şimdi, herkes bebek kurtarıcısı olduğumu düşünecek Ogwehoweh Rezervasyon Gazetesi sağolsun.

Thanks to this homemade hyperbaric chamber my sweet baby never did.

Bu ev yapımı süper basınçIı kapsül sağolsun, bu tatlı bebeğim değişmedi.

Not anymore, thanks to Global Dredging.

Artık değil. Global Dredging sağolsun.

Click to see more example sentences
thanks şükran

And thank you, Ellie, for making such a beautiful Thanksgiving dinner.

Ve bu güzel Şükran Günü yemeği için, sana da teşekkürler, Ellie.

Hey, Adam. Thanks for coming in on Thanksgiving.

Adam, Şükran Günü'nde geldiğin için çok teşekkürler.

Oh, which reminds me, I'm also thankful for thongs.

Bu bana ayrıca tangalara da şükran duyduğumu hatırlattı.

Click to see more example sentences
thanks teşekküler

Thank you Governor. And to you Bob.

Teşekküler sayın Vali Ve sana Bob.