English-Turkish translations for their:

onların · kendi · other translations

their onların

This will be their first weekend, or rather our weekend because our group will be there too.

Bu onların ilk hafta sonu olacak, ya da bizim ilk hafta sonumuz çünkü grubumuz da orada olacak.

'Cause that's their job.

Çünkü onların işi bu.

Last night we saw their graves, and then when we went back today, somebody had changed them out.

Dün gece biz, onların mezarları gördük, ve sonra biz bugün tekrar gittik, birisi onları değiştirmiş.

Click to see more example sentences
their kendi

Well, you know, they're on their own and she says she's fine.

Peki, biliyorsun, onlar kendi başlarınalar ve diyor ki o iyi.

My family live their lives and I live mine.

Ailem kendi hayatını yaşıyor, ben de benimkini.

Everyone wants their stuff.

Herkes kendi eşyalarını ister.

Click to see more example sentences