English-Turkish translations for theory:

teori · kuramsal, kuram., kuram · varsayım · teorik · other translations

theory teori

Look, Nick, you're a great detective. And this is a very good theory.

Nick, sen harika bir dedektifsin ve bu da çok iyi bir teori.

That's only a theory. It's never been done.

Bu yalnızca bir teori, daha önce hiç yapılmadı.

That's quite a theory.

Bu büyük bir teori.

Click to see more example sentences
theory kuramsal, kuram., kuram

But you have to understand that this isn't a philosophy or a literary theory or a story to me.

Ama sizin de anlamanız gereken, bu bir filozofi ya da edebi bir kuram ya da bir öykü değil.

He's working on a theory.

Bir kuram üzerinde çalışıyor.

Or theory number two.

Veya iki numaralı kuram:

Click to see more example sentences
theory varsayım

I mean, it's only a theory, what do I know?

Yani, bu sadece bir varsayım. Ben ne bilirim ki?

It's just a theory, Tess.

Sadece bir varsayım Tess.

It's a plausible theory, but it's all conjecture.

Makul bir teori ama bunların hepsi varsayım.

Click to see more example sentences
theory teorik

This class is all theory.

Bu sınıf tamamen teorik.