English-Turkish translations for this:

bu, bunca · şu · bu kadar · böyle, böylesi, böylesine · buradaki · şöyle · other translations

this bu, bunca

And this is for you.

Ve bu senin için.

You know what this is for?

Bu ne için biliyor musun?

And what, What is this?

Peki bu? Nedir bu?

Click to see more example sentences
this şu

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

If you really want to help him, tell me this.

Ona gerçekten yardım etmek istiyorsan bana şunu söyle.

This is the only truth, no matter what, Jenny is, and she will always be, my daughter.

Esas gerçek şu ki; ne olursa olsun, Jenny benim kızım, ve her zaman öyle olacak.

Click to see more example sentences
this bu kadar

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

I know how important this is for your father.

Bunun baban için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

You want her so bad, you're gonna need this.

Onu bu kadar çok istiyorsan, buna ihtiyacın olacak.

Click to see more example sentences
this böyle, böylesi, böylesine

What the what is this?

Bu, bu da ne böyle?

Have you seen anything like this before?

Daha önce hiç böyle birşey gördün mü?

Wonder how a simple guy like me keeps a girl like you in a place like this?

Benim gibi basit bir adamın senin gibi bir kızla böyle bir yerde ne işi var acaba?

Click to see more example sentences
this buradaki

But not here, not like this.

Ama burada değil, bu şekilde değil.

Come over and take a look at this, will you?

Gel buraya da şuna bir bak, olur mu?

Well, what is this boy doing here?

O halde o çocuk burada ne yapıyor?

Click to see more example sentences
this şöyle

I think that is a great dress, um, but I was thinking a little more of something like this?

Bence bu harika bir elbise ama ben daha çok sanki şöyle bir şey düşünüyordum bu nasıl?

This guy comes up to me and he says:

Bu çocuk bana geldi ve şöyle dedi:

But think of it this way.

Ama bir de şöyle düşün.

Click to see more example sentences