English-Turkish translations for thoughtful:

düşünceli · nazikçe, nazik · dikkatli · ince · saygılı · other translations

thoughtful düşünceli

Because we thought there was a better life For you out there.

Çünkü dışarıda bir yerlerde senin için daha iyi bir hayat olduğunu düşündük.

Yeah, we thought of that.

Evet, biz de düşündük.

And how, in that moment, you thought you'd found a solution

Ve bu şekilde bir anda bir çözüm bulduğunu düşündün

Click to see more example sentences
thoughtful nazikçe, nazik

It was so kind and really thoughtful.

Çok nazik ve düşünceli bir davranış.

That was a really thoughtful favor.

Bu gerçekten çok nazik bir iyilikti.

Afterwards X very kind and thoughtful and comforting.

X çok nazik ve düşünceli davrandı ve beni rahatlattı.

Click to see more example sentences
thoughtful dikkatli

I have thought it over carefully and I can never, never forgive you.

Bunu çok dikkatli düşündüm. Ve seni asla ve asla affedemem.

This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.

Bu, hep düşünmüştüm, demokrasi ile ilgili dikkate değer bir şey.

Guess he's not as careful as I thought, Finch.

O kadar da dikkatli değilmiş sanırım, Finch.

Click to see more example sentences
thoughtful ince

What a nice thought!

Ne ince bir düşünce.

He's very nice, thoughtful, and caring, exceptionally intelligent.

Çok ince, düşünceli, ilgili ve son derece zeki biri.

thoughtful saygılı

I thought you respected me.

Bana saygı duyduğunu sanıyordum.

I thought Old Shatterhand fair was omdatje said liquidation our rights respects.

Old Shatterhand'in adil olduğunu sanıyordum Bizim haklarımıza saygı duyacağın söylenmişti.