thrusters

In six, five, four, three, two, one activate thrusters.

Altı, beş, dört üç, iki, bir itici güçleri etkinleştirin.

Aft thrusters, Mr. Sulu.

Arka iticiler Bay Sulu.

At least the thrusters work.

En azından iticiler çalışıyor.

Ensign Gates, plot a course into the chasm maneuvering thrusters only.

Teğmen Gates, bacanın içine bir rota girin sadece manevra iticiler.

Thrusters, impulse engines, warp drive

Roketler, itici motorları warp sürücüsü

Maneuvering thrusters Mr. Sulu.

Manevra iticileri, Bay Sulu.

Starboard thrusters, back full.

Sancak iticileri tam geri.

Computer, thrusters on reverse, two second burst.

Bilgisayar, ters iticileri iki saniye ateşle.

Manoeuvring thrusters, Mr Sulu.

Manevra roketleri, Bay Sulu.

Ensign, port thrusters ahead full.

İskele iticileri, tam güç ileri.