today's

It's all gonna be here. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it's coming.

Hepsi olacak, belki bugün değil, belki yarın da değil ama birgün olacak.

Today, I'm even more lucky because there's one more thing I can bring back to this town:

Bugün, ben daha şanslıyım Bir şey daha var çünkü Ben bu kasabaya geri getirebilir:

Y"e"s, b"u"t that's not why" "I'm h"e"r"e "today.

Evet, ama bugün bu yüzden burada değilim.

But then I thought maybe it's not that I'm more beautiful today.

Ama sonra düşündüm de, belki de bugün daha güzel değilim.

It's just not a good day today.

Sadece bugün iyi bir gün değil.

It's a nice day today, isn't it?

Bugün hoş bir gün, değil mi?

Yeah, it's real nice, but we're looking for something else today.

Evet, çok güzel. Ama bugün başka bir şey arıyoruz.

He's here to help us today.

Bugün bize yardım için burada.

Yeah, actually, that's why I came to see you today.

Evet, aslında, bu yüzden bugün seni görmeye geldim.

Now, she's coming to see you today, and I want you to do yourself a favor.

Ve şimdi, bugün seni görmeye geliyor, ve ben senden kendine bir iyilik yapmanı istiyorum.