English-Turkish translations for told:

söylemek · anlatmak · other translations

told söylemek

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

A child has told me something, I need to talk to you about it.

Bir çocuk bana bir şey söyledi. Bu konuda seninle konuşmam gerek.

I told you, and you didn't do anything

Sana söylemiştim! Ama sen hiç bir şey yapmadın.

Click to see more example sentences
told anlatmak

He's my friend and he told me everything.

O benim arkadaşım ve bana her şeyi anlattı.

So you've told me everything.

Yani bana her şeyi anlattın.

Jim, your Jim, told me and I thank you.

Jim, bana anlattı ve sana teşekkür ederim.

Click to see more example sentences