English-Turkish translations for tonight:

gece · bu gece · akşamlık, akşam, akşamki · bu akşam., bu akşam · other translations

tonight gece

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

I'm so sorry about tonight.

Bu gece için çok üzgünüm.

And you really do look very pretty tonight.

Ayrıca bu gece gerçekten çok güzel görünüyorsun.

Click to see more example sentences
tonight bu gece

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

We'll stay here tonight. Tomorrow you'll come home with me.

Bu gece burada kalacağız yarın, benimle birlikte eve geleceksin.

You still got some time tonight, right?

Bu gece biraz daha zamanın var değil mi?

Click to see more example sentences
tonight akşamlık, akşam, akşamki

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Jim, thank you for taking me out for dinner tonight.

Jim, bu akşam beni yemeğe çıkardığın için teşekkür ederim.

Then tonight it is!

O zaman, bu akşam!

Click to see more example sentences
tonight bu akşam., bu akşam

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Of course not, because that would be tonight.

Tabii ki hayır, çünkü o bu akşam olacaktı.

Have I told you how beautiful you look tonight?

Sana bu akşam çok güzel olduğunu söyledim mi?

Click to see more example sentences