English-Turkish translations for tour:

tur · turne · gezi · tur yapmak · turlamak · nöbet · other translations

tour tur

Except this isn't an illegal tour because these people aren't tourists, they're our family.

Yalnız, bu bir yasa dışı tur değil çünkü o insanlar turist değil, bizim ailemiz.

It's not a date. It's a tour.

Bu çıkmak değil bu bir tur.

How long is this tour?

Bu tur ne kadar sürüyor?

Click to see more example sentences
tour turne

And this tour is more important than your boyfriend.

Bu turne de erkek arkadaşından daha önemli.

What about our tour?

Peki ya bizim turne?

This tour is one of those opportunities for you.

Bu turne senin için o fırsatlardan biri.

Click to see more example sentences
tour gezi

Maybe. Help! Rubber Soul Yesterday and Today, Magical Mystery Tour, The White Album.

Yardım et "Lastik Ruh"Dün ve bugün," Sihirli Gizemli Gezi", "Beyaz Albüm

It's been a while, so I took a little tour.

Uzun zaman oldu, ben de küçük bir gezi yaptım.

Thanks for the mystery tour.

Gizemli gezi için sağ ol.

Click to see more example sentences
tour tur yapmak

We'll take a tour tomorrow.

Yarın bir tur yaparız.

You make an excellent tour guide.

Mükemmel bir tur rehberliği yapıyorsun.

Yes. People do ski touring there.

Evet, insanlar orada tur kayağı yapıyor.

Click to see more example sentences
tour turlamak

UNTOUCHABLE TOURS" Chicago Original Gangster Tour

Dokunulmaz Turlar" Chicago Orijinal Gangster Turu

These tours are usually pretty quick.

Bu turlar genelde oldukça çabuk olur.

Rosa, Pilar and Lola's Guided Tours.

Rosa, Pilar ve Lola'nın rehberliğinde Turlar

tour nöbet

A strong team, early tours, a lot of overtime.

Güçlü bir takım vakitsiz nöbetler, aşırı fazla mesai.

Three tours, just like you.

Üç nöbet, senin gibi.