English-Turkish translations for toxic:

zehirli, zehir, zehirsiz · zehirleyici · other translations

toxic zehirli, zehir, zehirsiz

I am here because about half an hour ago a toxic substance was released outside around this building.

Buradayım çünkü yaklaşık yarım saat önce, zehirli bir madde dışarıda, bu binanın etrafında serbest bırakıldı.

Maybe they gave her something toxic.

Belki ona zehirli bir şey verdiler.

Don't worry, they're not toxic.

Merak etme, zehirli değiller.

Click to see more example sentences
toxic zehirleyici

The trellium had a toxic effect on the Vulcans.

Trellium'un Vulkanlar üzerinde zehirleyici bir etkisi var.

It's inexpensive and non-toxic.

Ucuz ve zehirleyici değil.