English-Turkish translations for transaction:

işlem · · yapma · hareket · muamele · other translations

transaction işlem

Two days ago, a major product transaction took place at Kevin's restaurant.

İki gün önce, büyük bir ürün işlemi Kevin'in restoranında gerçekleşti.

Everything, multiple offshore accounts from a Mark Sallas and all of Phillips' transaction histories.

Her şey var, Mark Sallas'ın yabancı ülkelerdeki banka hesapları ve Phillips'in bütün işlemleri.

Credit card transactions, train stations, airports.

Kredi kardı işlemleri, tren istasyonları, havaalanları.

Click to see more example sentences
transaction

I'm here for a business transaction.

Bir görüşmesi için buradayım.

More of a business transaction.

Daha çok bir alışverişi gibi.

I'm meeting them tonight for one final transaction.

Onlarla son bir için bu akşam buluşacağım.

Click to see more example sentences
transaction yapma

I'm simply a customer trying to conduct a transaction.

Ben sadece alışveriş yapmaya çalışan bir müşteriyim.

Jesus Tegan im transacting here

Yapma Tegan, işim var burada.

transaction hareket

Our relationship was never romantic, it was a patriotic transaction.

İlişkimiz hiç romantik olmadı sadece vatansever bir hareketti.

transaction muamele

Select erotic transaction.

Erotik muamele seçin.