traumatic

Bravo. Can survive a experience so traumatic and still see something positive this disaster

Bravo. hayatta miyim bir deneyim çok travmatik ve hala olumlu bir şey görmek Bu felaket

I just came here to show that a traumatic experience, as we faced, can have a positive side.

Ben sadece göstermek için geldim travmatik bir deneyim, bu biz Karşı karşıya olumlu bir tarafı olabilir.

Hey, look, memory is a fragile thing, and you had an incredibly traumatic experience.

Hafıza kırılgan bir şeydir, sen de çok travmatik bir deneyim yaşadın.

What's that, like some kind of post-traumatic shock kind of thing?

O da ne, bir tür travma sonrası şok gibi bir şey mi?

It was terrible and traumatic but maybe there was a reason that she didn't survive.

Korkunç ve travmatik bir olaydı. Belki de hayatta kalmamasının bir nedeni vardır.

And this tough transition is called something like post-traumatic stress disorder?

Ve bu zor geçiş süreci travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırılıyor, öyle mi?

Yeah, but this is not my first traumatic experience.

Evet, bu benim ilk travmatik deneyimim değildi.

Now, that conversion can be traumatic, not only for ourselves, our souls, but for those around us.

Bu dönüşüm sarsıcı olabilir, sadece bizim için, ruhumuz için değil, ama etrafımızdakiler için de.

Because I have a traumatic brain injury.

Ben bir travmatik beyin hasarı var çünkü.

This could have been a traumatic experience for Dr. Hall.

Dr. Hall için travmatik bir deneyim olabilir bu.